De Haagsche Vioolschool wil ten eerste de leerling en zijn mogelijkheden leren kennen en de leerling daar zien te krijgen waar hij of zij het best tot zijn recht komt -en dat zou wel eens een ander instrument kunnen opleveren dan de viool-. Wat daarna volgt heeft dus alles te maken met het ontwikkelen van die (muzikale) mogelijkheden, dus de liefde voor de muziek, het instrument en het spel.

Daarnaast zie ik graag een ontwikkeling van de zelfstandigheid van de leerling wat onder andere inhoudt: gericht hulp vragen, het zelfstandig uitzoeken van muziek, eigen vingerzetting en eigen interpretaties ontwikkelen, voorspelen voor publiek, concertbezoek en misschien zelfs aan een toekomst als professioneel musicus werken.

SDC12099 (800x522)