Hieronder de Lesvoorwaarden voor vioolles in de Zeeheldenbuurt-Den Haag, MOOOF-Den Haag en Katwijk aan Zee.

Lesduur naar keuze:
-30 minuten: 650 euro per jaar
-45 minuten: 970 euro per jaar
-60 minuten: 1295 euro per jaar

Lessen per schooljaar:
Er zal 35 á 36 weken per schooljaar vioolles worden gegeven, de laatste week voor de zomervakantie zal er geen vioolles zijn tenzij anders afgesproken. Er zullen lesdag-afhankelijk ongeveer 35 vioollessen per schooljaar plaatsvinden, dit in verband met feestdagen zoals Pinksteren, Pasen en Sint Nikolaas. Elk jaar wordt er door de ouders van de leerling een lesovereenkomst getekend. Aan het begin van het viooljaar wordt de vakantie-planning van de Haagsche Vioolschool aan elke leerling gemaild en zal deze op de website te zien zijn.

Groepslessen en informele voorspeelmiddagen:
Regelmatig zullen er groepslessen plaats vinden, deze worden drie weken van te voren aangekondigd en bestaan uit samenspelen, muziektheorie, solfège en ritme-training. Minstens drie keer per viooljaar is er een voorspeelmiddag of concert.

Verhindering:
De leerling moet een verhindering minstens 24 uur van te voren melden, noodgevallen uitgezonderd.

Mist de docent een vioolles, dan wordt deze op een later moment ingehaald.

Is de docent verhinderd wegens ziekte dan vervalt de vioolles. Mochten er meer dan 2 vioollessen achter elkaar uitvallen, dan zal er vervanging worden gezocht of vindt restitutie plaats.

Betaling:
Het lesgeld dient vooraf te worden betaald, voor de maand September betaald U uiterlijk op 10 September. Er kan in tien, vier of twee termijnen betaald worden. Men kan ook het jaarbedrag éénmalig overmaken.

  • Tien termijnen: U betaalt -afhangend van de start van het schooljaar- op 1 September, 1 Oktober, 1 November etc.
  • Vier termijnen: U betaalt op 1 September, 1 November, 1 Februari, 1 April
  • Twee termijnen: U betaalt op 1 September en 1 Januari
  • Jaarbedrag éénmalig op 1 September

Bij te late betaling worden er €5,- administratie kosten per verstuurde herinnering in rekening gebracht.

Opzegging:
De ouders dienen twéé maanden van te voren, schriftelijk op te zeggen. De opzegtermijn dient volledig en op tijd betaald te worden.